Spinciceva 1, 21 000 SPLIT, CROATIA, tel: (+385 21) 556 111, fax: (+385 21) 365 738
Prof. dr. sc. Livio Balarin

je uz prof. Juretića, organizacijski voditelj Škole od njenog osnutka. Od 1994. godine prof. Balarin preuzima stručno vodstvo Škole uz doc. dr. Vjekoslava Krželja kao organizacijskog voditelja.
Prof. dr. Livio Balarin rođen je 1930 godine. Medicinski fakultet završio je u Zagrebu 1956. godine. Specijalizaciju iz pedijatrije u Splitu i Zagrebu završio 1966. godine. Doktorat znanosti obranio je pred Komisijom Medicinskog fakulteta 1976. god. u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a za potrebe Medicinskog studija u Splitu, 1977. godine izabran je za docenta, a  za izvanrednog profesora 1999. godine. Učestvovao na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Napisao više tekstova u udžbeniku Klinička pedijatrija, te zajedno s prof. dr. Mirom Juretićem uredio knjigu Pedijatrija za više medicinske sestre. Član je Medicinske akademije Hrvatske i više stručnih društava. Voditelj je Klinike za dječje bolesti, Kliničke bolnice Split i predstojnik Katedre za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Splitu.