SADRŽAJ

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
Sanda Sardelić, Dragan Ljutić, Jugoslav Bagatin, Nediljko Pivac, Zvonko Rumboldt
Učinak noradrenalina na površinske vene šake bolesnika na kroničnoj hemodijalizi

Tomislav Strinić, Jadranka Tocilj, Davor Eterović
Plućna ventilacijska funkcija u bolesnica sa spuštenim genitalnim organima


STRUČNI ČLANCI
Katja Ćurin, Jadranka Marušić, Elizabeta Cetinić, Zorana Klišmanić
Prehrana i smještaj prognanih osoba na području Splita, Solina i Kaštela

Antun Maričević, Ivo Marinović, Mladen Kljaković
Rezultati kirurškoga liječenja haluks valgusa

Mladen Filipović, Vlatko Aglić , Katica Vanjaka
Epidemiologija skabijesa na području grada Splita u desetogodišnjem razdoblju (1980. - 1989.)

Antun Bačić, Željko Mimica
Primjena 5HT3 blokatora-ondansetrona u poslijeoperacijskoj mučnini i povraćanju

PRIKAZ SLUČAJA
Milan Ivanišević
Netipični kolobom glave očnog živca

PREGLEDNI ČLANCI
Drago Rakić, Stojan Polić, Ivo Božić, Zvonko Rumboldt, Dinko Mirić, Jugoslav Bagatin
Doprinos ehokardiografije kardiološkoj dijagnostici: prirođene mane srca (I. dio)

MEDICINSKI SAVJETNIK
Dragan Ljutić, Zvonko Rumboldt
Osobitosti farmakokinetike i doziranja protubakterijskih lijekova u zatajenju bubrega

OSVRTI
Damir Sapunar
Trenutačno stanje biomedicinske znanosti u Splitu

PISMA UREDNIKU
Miro Juretić, Ana Kandijaš
Profilaksa infekcija herpes virusima pomoću cijepljenja

PRIKAZ KNJIGA
Zvonko Rumboldt
Zussman R.: Intensive care.

STRUČNI SKUPOVI
Tonko Vlak
Novosti u dijagnostici reumatskih bolesti

IN MEMORIAM
Šimun Anđelinović
Prof. dr. Jerolim Bakotin .

UPUTE AUTORIMA


Cjelokupni časopis se nalazi u pdf formatu, koji se čita i ispisuje programom Acrobat Reader 3,0

Download hma.pdf (532 kb) VOLUMEN 20, Broj:1;1996.