Tomislav Strinić, Jadranka Tocilj, Davor Eterović
Plućna ventilacijska funkcija u bolesnica sa spuštenim genitalnim organima


S obzirom na promjene vezivnoga tkiva u bolesnica sa spuštenim genitalnim organima, postavili smo hipotezu o postojanju s tim povezanog oątećenja plućne funkcije. Stoga smo u uzorku od 80 bolesnica, koje su bile hospitalizirane poradi planirane operacijske korekcije spuątenih genitalnih organa, ispitali plućnu ventilacijsku funkciju, u usporedbi sa 40 sukladnih ispitanica bez prolapsa. Sve ispitanice bile su nepušačice, životne dobi od 40 do 60 godina, bez kliničkih znakova ili povijesti bolesti koje mogu kompromitirati plućnu funkciju. Nađena su diskretna, ali statistički značajna smanjenja vitalnoga kapaciteta i forsiranog ekspiratornog volumena u prvoj sekundi. Međutim, početni ekspiratorni tokovi bili su znatno sniženi, najviše maksimalni ekspiracijski tok (za oko 40%). Stupanj oątećenosti spirometrijskih parametara pozitivno je korelirao s trajanjem postmenopauze. Ti su nalazi tipični za smanjenu snagu ekspiracijskih miąića i ukazuju na moguću povezanost spolnih hormona s respiracijom u žena sa spuątenim genitalnim organima. Ključne riječi: spušteni genitalni organi, respiracija, spirometrija, respiracijski mišići.