Antun Maričević, Ivo Marinović, Mladen Kljaković
Rezultati kirurškoga liječenja haluks valgusa

Haluks valgus čest je klinički problem. Kirurška korekcija primarno je indicirana radi uklanjanja boli. Obrađeni su bolesnici liječeni na Odjelu za ortopediju KB Split, u razdoblju od 1951. do 1990. godine. U 1991. godini kontrolirano je sedamdeset bolesnika. Usporedili smo rezultate liječenja u 35 bolesnika (55 stopala) operiranih Keller-Brandesovom tehnikom i u 35 bolesnika (57 stopala ) operiranih Lelievreovom tehnikom. U 6 stopala utvrđen je odličan (11,0%), u 19 zadovoljavajući (34,5%), a u 30 loš (54,5%) rezultat liječenja Keller-Brandesovom metodom. U 20 je utvrđen odličan (35,1%), u 24 zadovoljavajući (42,1%), a u 13 loš (22,8%) rezultat liječenja Lelievreovom metodom. Rezultati pokazuju značajnu prednost Lelievreove operacije. Autori preporučuju izbor te tehnike uglavnom u starijih ljudi.

Ključne riječi: haluks valgus, kirurško liječenje, operacijske metode.