Mladen Filipović, Vlatko Aglić , Katica Vanjaka
Epidemiologija skabijesa na području grada Splita u desetogodišnjem razdoblju (1980. - 1989.)


U posljednjih dvadesetak godina svjedoci smo povećanog broja slučajeva svraba u svijetu, u Europi i u nas. U radu se iznose podaci o incidenciji skabijesa na području koje gravitira gradu Splitu u vremenskome razdoblju od 1980. do 1989. godine. Registracija godišnjih numeričkih vrijednosti ukazuje na to da bolest u promatranome razdoblju ima tendenciju pada. Dvije dobne skupine izrazito su učestale (od 0 do 10 i od 21 do 30 godina). Muškarci su češće infestirani (1,5:1), a najčešće su zahvaćene zaposlene osobe, učenici i djeca. Diskutira se o uzrocima cikličke pojave bolesti (svakih 25 do 30 godina), o atipičnim kliničkim oblicima bolesti u sadaąnjoj pandemiji skabijesa i njezinu završetku.

Ključne riječi: skabijes, epidemiologija.