Antun Bačić, Željko Mimica
Primjena 5HT3 blokatora-ondansetrona u poslijeoperacijskoj mučnini i povraćanju

Proučavana je pojava mučnine i povraćanja u 4 skupine bolesnika ASA I i II stanja nakon kolecistektomije. U prvoj skupini, u kojoj je bio 21 bolesnik, a anestezirani su halotanom, 38,5% imalo je mučninu i povraćanje nakon operacijskoga zahvata. Skupina koja je anestezirana fentanilom imala je mučninu i povraćanje u 55,5% slučajeva. U trećoj skupini, u kojoj je bilo 67 bolesnika, a anestezirana je fentanilom, povraćalo je 39 bolesnika (58%). 18 bolesnika dobilo je placebo i iza toga ih je dalje povraćalo 14 (77%). 21 bolesnik dobio je 4 mg ondansetrona i prestalo ih je povraćati 16 (76%). Četvrta skupina od 19 bolesnika koji su već imali neugodna iskustva s mučninom i povraćanjem nakon operacijskoga zahvata ili pate od kinetoze 11 ih je prije uvoda u anesteziju dobilo 8 mg ondansetrona, a 8 placebo. 7 bolesnika (66%) koji su primili ondansetron nije imalo mučninu i povraćanje, a 4 (34%) imali su mučninu i povraćanje. Svih 8 bolesnika koji su primili placebo imali su mučninu i povraćanje nakon operacije.

Ključne riječi: poslijeoperacijsko povraćanje, poslijeoperacijska mučnina, 5HT3 antagonist - ondansetron.