Drago Rakić, Stojan Polić, Ivo Božić, Zvonko Rumboldt, Dinko Mirić, Jugoslav Bagatin
Doprinos ehokardiografije kardiološkoj dijagnostici: prirođene mane srca (I. dio)

Tijekom petnaestogodišnjeg postojanja (1981.-1995.) ehokardiografskog laboratorija na Odjelu za kardiologiju Klinike za unutarnje bolesti ehokardiografski je pregledano više od dvadeset i pet tisuća odraslih osoba. Na temelju tako stečenoga iskustva prikazom tipičnih ehokardiografskih nalaza, u jednodimenzijskoj, dvodimenzijskoj i doplerehokardiografskoj tehnici, u radu se prikazuje značenje ehokardiografije u dijagnostici prirođenih (I dio) i stečenih (II dio) srčanih bolesti, poglavito u manjim ustanovama. Ističe se komplementarnost različitih ehokardiografskih prikaza, koji se zapravo nadopunjuju iako svaki prikaz ima "svoje srčane mane" gdje pruža više od ostalih. Komentira se mjesto transezofagusne ehokardiografije i obojene doplerehokardiografije u dijagnostici prirođenih srčanih grjeąaka.

Ključne riječi: ehokardiografija, prirođene bolesti srca.