Dragan Ljutić, Zvonko Rumboldt
Osobitosti farmakokinetike i doziranja protubakterijskih lijekova u zatajenju bubrega

Kako se većina protubakterijskih lijekova izlučuje bubrezima, poznavanje farmakokinetike određenoga lijeka, pri urednoj funkciji bubrega i njezinih promjena prouzročenih zatajenjem bubrežne funkcije, bitan je preduvjet racionalne farmakoterapije. Prema navedenim odrednicama u članku su prikazane farmakokinetske osobitosti (put izlučivanja, vezanje o proteine plazme, poluživot, volumen raspodjele) češće primjenjivanih i nama dostupnih lijekova. Za praktičnu uporabu navedena je uobičajena doza i interval doziranja, kao i njihova primjena u zatajenju bubrega.

Ključne riječi: protubakterijski lijekovi, zatajenje bubrega, farmakokinetske osobitosti.