Spinciceva 1, 21 000 SPLIT, CROATIA, tel: (+385 21) 556 111, fax: (+385 21) 365738


HPPŠ
HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO
HRVATSKO DRUŠTVO ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU
HRVATSKO UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA - PEDIJATRIJSKA SEKCIJA
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KLINIČKA BOLNICA SPLIT
 
 

   19.  SEMINAR
ZA LIJEČNIKE I MEDICINSKE SESTRE

   HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA
   Split, 15 - 19. travnja 2002. godine
    


STRUČNI VODITELJ: 
Prof. dr. Livio Balarin

POČASNI ODBOR:
Prim. dr. Marija Bešker
Doc. dr. Mihovil Biočić
Prim. mr. sc. dr. Vesna Bosanac
Prof. dr. Mladen Križ
Prof.dr. Duško Mardešić
Prof.dr. Dinko Mirić
Prim.dr. Marija Novak
Prof.dr. Slavko Perović
Prof.dr. Željka Reiner-Banovac
Prof. dr. Zvonko Rumboldt


ORGANIZACIJSKI ODBOR: 
Mirjana Bogdanović, adm. 
Dr. Meira Kraus 
Doc. dr. Vjekoslav Krželj 
Elvira Laura, vms 
Mr. sc. dr. Julije Meštrović 
Gordana Novak, vms 
Dr. Luka Stričević 
Tamara Tomić, ms 
Milka Valpotić, vms 
Marija Županović, vms 

PROGRAM ZA LIJEČNIKE
PROGRAM ZA MEDICINSKE SESTRE


Hrvatska liječnička komora za predavače na ovom seminaru dodjeljuje 15 bodova, a za slušatelje 10 bodova. Potvrdnicu o sudjelovanju na seminaru dobivaju i medicinske sestre.

PRIJAVE slati na adresu:
Prof. dr. sc. Livio Balarin
Klinika za dječje bolesti, Klinička bolnica Split
21 000 Split, Spinčićeva 1
Tel. 021 556-303 ili 556-286
Fax. 021 556-590
e-mail: krzelj@kbsplit.hr

KOTIZACIJA: 400 Kuna
Kotizaciju uplatiti na žiro-račun br. 34400-603-5631 - Klinička bolnica Split - s naznakom za HRVATSKU PROLJETNU PEDIJATRIJSKU ŠKOLU, poziv na broj 07 286 ili u uredu seminara prilikom dolaska.
Sudionik s uplaćenom kotizacijom dobiva tiskane materijale seminara.

PRIJAVU SMJEŠTAJA izvršiti na recepciji hotela "Marjan" u Splitu, tel 021 342-929 ili 342-866, 302-111; fax 021 342-930

Za sve potrebne informacije obratiti se:
Prof. dr. Livio Balarin na adresu Kliničke bolnice Split ili kućni telefon 021 385-348 (poslije podne i navečer), e-mail: krzelj@kbsplit.hr