HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO
HRVATSKO DRUŠTVO ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU
HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA - PEDIJATRIJSKA SEKCIJA
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KLINIČKA BOLNICA SPLIT
 
HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA
20. SEMINAR ZA LIJEČNIKE I MEDICINSKE SESTRE
S P L I T, 07. - 11. travnja 2003.
HOTEL MARJAN
 
 
Split-pogled iz ACI marine
O seminaru
voditelji, odbori, prijave i informacije, kotizacija, prijava smještaja ... više
Program
liječnici, medicinske sestre ... više
Split-panorama
   
Korcula - panorama
Društveni program
... više