HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO
HRVATSKO DRUŠTVO ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU
HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA - PEDIJATRIJSKA SEKCIJA
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KLINIČKA BOLNICA SPLIT
 
HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA
20. SEMINAR ZA LIJEČNIKE I MEDICINSKE SESTRE
S P L I T, 07. - 11. travnja 2003.
HOTEL MARJAN
 
početna | seminar info | program | društveni program
 

PAEDIATRIA CROATICA

UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724; Vol. 47 Suppl 1 2003

 
Paediatr Croat; Vol. 47 travanj 2003. Supl 1
Suplement sadrži predavanja održana na XX. seminaru Hrvatske proljetne pedijatrijske škole u Splitu od 07. do 11. 04. 2003. godine.
 
 
 
UVODNIK | sažetak | pdf(118kb)
 
Prof. dr. sc. Josip Grgurić:
PROGRAM DJEČJI BOLNIČKI ODJELI - PRIJATELJI DJECE | sažetak | pdf (600kb)
Prof. dr. sc. Branko Marinović, prof. dr. sc. Ivan Malčić, dr. Zdravka Gjergja, dr. Dalibor Šarić:
STANJE I PERSPEKTIVE INTERVENCIJSKE KARDIOLOGIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ | sažetak | pdf (1.5Mb)
Prof. dr. sc. Željka Reiner Banovac:
PROŠIRENJE MEDIJASTINUMA - DIJAGNOSTIČKI IZAZOV | sažetak | pdf (1Mb)
Prim. dr. Martin Lewin:
TRANSESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAPHY - A NEW WINDOW ALSO TO THE PEDIATRIC HEART | sažetak | pdf (255kb)
Prof. dr. sc. Senka Mesihović Dinarević:
SLIKOVNE TEHNIKE U PEDIJATRIJSKOJ KARDIOLOGIJI | sažetak | pdf (5.3Mb)
Prim. mr. sc. dr. Rudolf Jakl:
VENTRIKULARNE ARITMIJE U DJECE | sažetak | pdf (1.6Mb)
Prim. dr. Milivoj Novak, dr. Miran Cvitković, dr. Slobodan Galić:
PRISTUP DJETETU U CIRKULACIJSKOM ŠOKU | sažetak | pdf (119kb)
Prof. dr. sc. Vojko Rožmanić:
PRIMARNE KRONIČNE KARDIOMIOPATIJE | sažetak | pdf (1.1Mb)
Prim. dr. Martin Lewin:
THE NEUROCARDIOGENIC SYNCOPE IN ADOLESCENTS | sažetak | pdf (64kb)
Prim. mr. sc. dr. Tanja Lukanović, doc. dr. sc. Željka Kokoš, dr. Karmen Markičević:
ZNAČENJE ISPITIVANJA DIJASTOLIČKE FUNKCIJE LIJEVE KLIJETKE | sažetak | pdf (1.1Mb)
Prof. dr. sc. Vladimir Ahel:
MOGUĆNOSTI LIJEČENJA KOLAGENOZA DJEČJE DOBI | sažetak | pdf (799kb)
Doc. dr. sc.Miroslav Harjaček:
NOVOSTI U DJEČJOJ REUMATOLOGIJI | sažetak | pdf (183kb)
Prim. mr. sc. dr. Lana Tambić-Bukovac, prim. dr. Avdo Prohić:
SUVREMENO LIJEČENJE REUMATSKIH BOLESTI U DJECE | sažetak | pdf (171kb)
Prim. dr. Avdo Prohić, prim. mr. sc. dr. Lana Tambić-Bukovac:
ARTRITISI VEZANI UZ INFEKCIJE | sažetak | pdf (150kb)
Mr. sc. dr. Vesna Herceg Čavrak:
PREVENCIJA I PRAČENJE KARDIOTOKSIČNOSTI ANTRACIKLINA U DJECE | sažetak | pdf (191kb)
Dr. sc. Jasminka Jakšić:
GRAVESOVE BOLESTI MEDIKAMENTOZNO LIJEČENJE | sažetak | pdf (155kb)
Prof. dr. sc. Stipe Batinica:
KIRURŠKO LIJEČENJE GRAVESOVE BOLESTI | sažetak | pdf (135kb)
Prof. dr. sc. Damir Dodig:
LIJEČENJE GRAVESOVE BOLESTI S RADIOAKTIVNIM JODOM I131 | sažetak | pdf (152kb)
Dr. Katarina Cvijović:
VISOKI RAST | sažetak | pdf (123kb)
Prof. dr. sc. Husref Tahirović:
POSTNATALNI RAST DJECE S INTRAUTERINIM ZAOSTAJANJEM U RASTU | sažetak | pdf (412kb)
Mr. sc. dr. Veselin Škrabić:
GENETIKA TIP 1 ŠEČERNE BOLESTI | sažetak | pdf (373kb)
Ass. prof. Jadranka Popović:
DIJABETES TIP 2 U DJECE | sažetak | pdf (1Mkb)
Mr. sc. Gordana Stipančić:
MODY DIJABETES | sažetak | pdf (130kb)
Prim. mr. sc. dr. Jasenka Ille, dr. Nevena Janjanin:
SINDROMI INZULINSKE REZISTENCIJE | sažetak | pdf (159kb)
Mr. sc. Marina Grubić:
STRES I DIJABETES | sažetak | pdf (121kb)
Prof. dr. sc. Miroslav Dumić, dr. Anita Špehar:
INZULINSKE PUMPE U LIJEČENJU DJECE SA ŠEČERNOM BOLEŠĆU | sažetak | pdf (213kb)
Prof. dr. sc. Borben Uglešić, dr. Boran Uglešić:
POVIJESNI RAZVOJ, SADAŠNJE STANJE I BUDUĆNOST OVISNOSTI U MLADIH | sažetak | pdf (138kb)
Prim. dr. sc. Marina Kuzman:
OVISNIČKO PONAŠANJE U UČENIKA U HRVATSKOJ I U EUROPI | sažetak | pdf (297kb)
Doc. dr. sc. Goran Dodig, dr. Tomislav Franić, dr. Milenka Dedić, dr. Boran Uglešić:
KONZUMIRANJE OPOJNIH DROGA U ADOLESCENATA | sažetak | pdf (186kb)
Doc. dr. sc. Ela Paučić Kirinčić, doc. dr. Igor Prpić:
ZNACI I SIMPTOMI KORIŠTENJA SREDSTAVA OVISNOSTI | sažetak | pdf (257kb)
Prim. mr. sc. dr. Miroslava Barle, dr. Marija Bucat, dr. Majda Budimir, dr. Mila Družić:
NOVOROĐENČE MAJKE OVISNICE | sažetak | pdf (391kb)
Dr. Borben Uglešić, dr. Igna Brajević Gizdić:
MAJKE OVISNICE - NAKON PORODA | sažetak | pdf (148kb)
Dr. Željko Jovanović, dr. Karla Mušković:
PRIJEDLOG PROGRAMA PREVENCIJE OVISNOSTI U PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DJECE NA LOKALNOJ RAZINI | sažetak | pdf (143kb)
 
 
početna | seminar info | program | društveni program