HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO
HRVATSKO DRUŠTVO ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU
HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA - PEDIJATRIJSKA SEKCIJA
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KLINIČKA BOLNICA SPLIT


HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA

P R O G R A M

22. SEMINAR ZA LIJEČNIKE
I MEDICINSKE SESTRE

 

O programu

Program za liječnike

Program za medicinske sestre

Pridruženi simpozij
3. hrvatski simpozij o ranom otkrivanju oštećenja sluha u novorođenčadi i male djece

Dodatni program

 


SPLIT
11. do 15. travnja 2005.
HOTEL "MARJAN"


www.kbsplit.hr/hpps.htm

 

Generalni sponzor 22. seminara