HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO
HRVATSKO DRUŠTVO ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU
HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA - PEDIJATRIJSKA SEKCIJA
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KLINIČKA BOLNICA SPLIT


HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA


PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 49 Suppl 1 2005Urelija Rodin
POKAZATELJI ZDRAVSTVENOG STANJA DJECE U HRVATSKOJ pdf (261 kb)

Josip Grgurić
"QUO VADIS" HRVATSKA PEDIJATRIJA? pdf (169 kb)
Julije Mrštrović
KRONIČNO BOLESNA DJECA OVISNA O UREĐAJIMA pdf (140 kb)
Henri A. Verhaaren
SOURCES AND SEARCH STRATEGIES IN PAEDIATRIC IMMUNOLOGY pdf (151 kb)

Branko Malenica
NESPECIFIČNA I SPECIFIČNA IMUNOST pdf (212 kb)

Srđan Banac
IMA LI MOJE DIJETE POREMEĆENU IMUNOST? pdf (233 kb)
Drago Batinić
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA IMUNODEFICIJENCIJSKIH SINDROMA pdf (216 kb)

Alenka Gagro
MEHANIZMI IMUNOSUPRESIJE U DJECE pdf (246 kb)

Branka Golubić-Ćepulić, Ines Bojanić, Ivo Radman
IMUNOLOŠKI UČINCI TRANSFUZIJE KRVI pdf (159 kb)
Darko Richter
CIJEPLJENJE I CJEPIVA pdf (235 kb)
William J. Britt
PERINATAL HERPESVIRUS INFECTIONS pdf (242 kb)
Belkisa Čolić-Hadžić
IMUNOLOŠKI STATUS NOVOROĐENČADI MALE RODNE MASE pdf (182 kb)
Sanja Kolaček
IMUNOST PROBAVNOG SUSTAVA pdf (168 kb)
Nina Barišić
IMUNOLOŠKI ASPEKTI BOLESTI SREDIŠNJEG I PERIFERNOG ŽIVČANOG SUSTAVA pdf (206 kb)
Neda Aberle, Milivoj Boranić
IMUNOLOŠKI ASPEKTI TUBERKULOZE U DJECE pdf (165 kb)
Henri A. Verhaaren
HOW IMMUNE IS THE CARDIOVASCULAR SYSTEM?
THE POINT OF VIEW OF A PEDIATRIC CARDIOLOGIST pdf (142 kb)
Ivan Malčić, Hrvoje Kniewald, Marija Jelušić, Sanja Dorner
IMUNODEFICIJENCIJE U PEDIJATRIJSKOJ KARDIOLOGIJI pdf (264 kb)
Senka Mesihović-Dinarević
AUTOIMUNE REUMATSKE BOLESTI pdf (603 kb)
Dorian Tješić-Drinković, Duška Tješić-Drinković, J. Vraneš, A. Votava-Raić, J. Kelečić, A. Gagro
IMUNOLOŠKI ASPEKT PLUĆNE BOLESTI U CISTIČNOJ FIBROZI pdf (186 kb)
Zlatko Mandić, Mirna Sipl, Ivana Vučemilović-Šimunović, Ljerka Pinotić
IMMUNOGLOBULIN LEVELS IN CHILDREN WITH ALLERGIC AND NON - ALLERGIC CHILDHOOD ASTHMA pdf (165 kb)
Srđana Čulić
CITOKINI I AUTOIMUNOSNE BOLESTI pdf (335 kb)
Darko Richter
TERAPIJSKA PRIMJENA POLIVALENTNOG HUMANOG IMUNOGLOBULINA U DJEČJOJ DOBI pdf (219 kb)
Goran Tešović
VIRUSNA CJEPIVA - STANJE U HRVATSKOJ POČETKOM 2005. GODINE pdf (205 kb)
Zsofia Meszner
AGE SPECIFIC VACCINATIONS IN HUNGARY pdf (146 kb)
Goran Tešović
AKTIVNA IMUNIZACIJA U HRVATSKOJ - ŠTO I KAKO MIJENJATI? pdf (174 kb)
Goran Tešović, Sanja Zember, Dragomir Božinović
PREVENCIJA VERTIKALNOG PRIJENOSA VIRUSNIH BOLESTI I TOKSOPLAZMOZE pdf (190 kb)
Branko Miše
DIJAGNOSTIČKI POSTUPNICI INFEKTIVNIH SINDROMA pdf (230 kb)
Arjana Tambić-Andrašević
REZISTENCIJA NA ANTIBIOTIKE NAJVAŽNIJIH BAKTERIJSKIH PATOGENA U DJEČJOJ DOBI pdf (167 kb)
Nikola Bradarić, Ivo Ivić
LIŠMENIJAZA: KLINIČKE OSOBITOSTI U DJECE pdf (224 kb)
Oktavija Đaković-Rode
DIJAGNOSTIKA TOKSOPLAZMOZE I BARTONELOZE pdf (193 kb)
Ivo Ivić, Nikola Bradarić
TOKSOPLAZMOZA U DJECE pdf (190 kb)
Deni Karelović, Vjekoslav Krželj, Damir Pezelj
GENITALNE INFEKCIJE UZROKOVANE LJUDSKIM PAPILOMAVIRUSIMA U PEDIJATRIJI pdf (208 kb)
Silva Zupančić-Šalek
UVOD U HEMOSTAZU pdf (160 kb)
Ljiljana Popović, Marina Peklić
LIJEČENJE REKOMBINANTNIM AKTIVIRANIM FAKTOROM VII PRI TRANSPLANTACIJI JETRE U DJECE pdf (180 kb)
Biserka Rešić
INTRAKRANIJALNO KRVARENJE U NOVOROĐENAČKOJ DOBI pdf (377 kb)
Goran Račić, Zaviša Čolović
TONZILOADENOIDEKTOMIJA I KRVARENJE pdf (194 kb)
Srđana Čulić
LOKALNA FIBRINOLIZA KAO UZROK KRVARENJA U DJECE NAKON TONZILEKTOMIJE pdf (201 kb)
Mihovil Biočić, Davor Todorić, Jakov Meštrović, Ivo Jurić, Tomislav Šušnjar, Jakov Todorić
KRVARENJE IZ PROBAVNOG SUSTAVA U DJECE pdf (164 kb)
Silva Zupančić-Šalek
HITNA STANJA U HEMOFILIJI pdf (129 kb)
Ivo Radman, Josip Slipac, Branka Golubić-Ćepulić
MOŽE LI REKOMBINIRANI HUMANI ERITROPOETIN ZAMIJENITI TRANSFUZIJU ERITROCITA? pdf (179 kb)