HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO PEDIJATRIJSKO DRUŠTVO
HRVATSKO DRUŠTVO ZA ŠKOLSKU I SVEUČILIŠNU MEDICINU
HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA - PEDIJATRIJSKA SEKCIJA
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KLINIČKA BOLNICA SPLIT


HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA ŠKOLA


PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 50 Suppl 1 2007


In memoriam: Prof. dr. sc. Slavko Perović(1921.-2007.)Josip Grgurić
OBVEZNI OBLIK PRAĆENJA RASTA I RAZVOJA DJECE "ZDRAVSTVENOM KNJIŽICOM DJETETA"(pdf 252 kB)

Marija Radonić, Ljiljana Betica Radić
SUVREMENO LIJEČENJE INFEKCIJA GORNJIH DIŠNIH PUTOVA U DJECE(pdf 272 kB)

Mitja Velepič, Tamara Braut, Milodar Kujundžić, Radan Starčević, Robert Tićac
ENDOSKOPSKA KIRURGIJA NOSA I SINUSA U DJECE (pdf 144 kB)
Srđan Banac, Vladimir Ahel, Vojko Rožmanić, Ivan Zubović
FARMAKOTERAPIJSKI ASPEKTI KRUPA I BRONHIOLITISA (pdf 232 kB)
Vojko Rožmanić, Vladimir Ahel, Srđan Banac, Ivan Zubović, Giordano Šaina
PNEUMONIJE U DJECE (pdf 332 kB)
Sandro Dessardo
AKUTNA RESPIRATORNA INSUFICIJENCIJA U DJEČJOJ DOBI(pdf 191 kB)
Ivan Zubović, Kristina Lah Komulić
RESPIRATORNE TEGOBE UZROKOVANE PRIROĐENIM ANOMALIJAMA DIŠNOGA SUSTAVA(pdf 228 kB)
Ediba Saračević
ALGORITAM DIJAGNOSTIČKIH PRETRAGA U OBOLJENJIMA DIŠNIH PUTOVA DJEČJE DOBI(pdf 167 kB)
Giordano Šaina
SLIKOVNE DIJAGNOSTIČKE METODE U PEDIJATRIJSKOJ PULMOLOGIJI(pdf 320 kB)
Vladimir Ahel, Srđan Banac, Ivan Zubović, Neven Čače, Vojko Rožmanić
BRONHOLOŠKA OBRADA U DJEČJOJ DOBI(pdf 195 kB)
Ivka Zoričić Letoja, Branka Kristić Kirin
KONTROLA TUBERKULOZE DJECE I MLADEŽI (pdf 210kB)
Dorijan Tješić-Drinković, Duškao Tješić-Drinković, Jadrnaka Klećić, Ana Votava-Raić, Alenka Gagro, Jasminka Vraneš
CISTIČNA FIBROZA: PATOGENEZA PLUĆNE BOLESTI (pdf 218kB)
Neda Aberle
IMUNOBIOLOGIJA ASTME (pdf 251 kB)
Irena Ivković - Jureković
RECIDIVNO PISKANJE I ASTMA U MALE DJECE - DIJAGNOSTIČKI PRISTUP, PROGNOZA I LIJEČENJE (pdf 228 kB)
Mensur Hadžibeganović
LIJEČENJE AKUTNOG NAPADA ASTME DJEČJE DOBI (pdf 246 kB)
Eva Verona, Biserka Čičak, Iva Mihatov Štefanović
PRINCIPI DUGOTRAJNOG LIJEČENJA ASTME U DJECE(pdf 215 kB)
Neven Pavlov
FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA I NADZOR DJECE S ASTMOM(pdf 301 kB)
Ivica Kostović, Zdravko Petanjek
DEVELOPMENTAL REORGANIZATION OF THE HUMAN CEREBRAL CORTEX (pdf 261 kB)
Mijna Hadders - Algra
QUALITY OF GENERAL MOVEMENTS AS A MEANS TO EVALUATE THE INTEGRITY OF THE YOUNG NERVOUS SYSTEM(pdf 252 kB)
Vlatka Mejaški - Bošnjak
DIJAGNOSTIČKI PRISTUP RANOM OTKRIVANJU NEURORAZVOJNIH ODSTUPANJA (pdf 272 kB)
Mijna Hadders - Algra
THE NEUROLOGICAL EXAMINATION AT PRESCHOOL AGE: A CRITICAL APPRAISAL OF CURRENT METHODS(pdf 230 kB)
Igor Prpić, Branimir Peter, Robert Krajina
PRENATALNI UZROCI NEURORAZVOJNIH ODSTUPANJA (pdf 197 kB)
Vlatka Mejaški - Bošnjak
NEUROLOŠKI SINDROMI DOJENAČKE DOBI I CEREBRALNA PARALIZA (pdf 382 kB)
Antun Sasso
ZNAČAJ SOMATOSENZORNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA U PREDIKCIJI NEUROMOTORNOG RAZVOJA (pdf 253 kB)
Nina Barišić
SINDROM HIPOTONOG DJETETA (pdf 299 kB)
Johannes Otte
IMPACT OF DIFFERENT EPILEPTIC SYNDROMES ON PAEDIATRICS NEUROLOGICAL DEVELOPMENT (pdf 236 kB)
Jana Frelih, Neža Župančić, Judita Kolenc, Milena Rogelj, David Neubauer
BUCCAL MIDAZOLAM USE FOR ACUTE TREATMENT OF SEIZURES (pdf 203 kB)
Maja Tomasović, Eugenija Marušić
MALFORMACIJE SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA (pdf 303 kB)
Biserka Rešić, Mirsala Solak, Jasminka Rešić, Marin Lozić
PERVAZIVNI RAZVOJNI POREMEĆAJI (pdf 274 kB)
Antun Sasso, Jasminka Mikuličić - Zec, Aleksandar Stošić, Irenko Bajok, Sandor Roth
PRIMJENA BOTULINSKOG TOKSINA TIPA A U DJECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM - NAŠE ŠESTOGODIŠNJE ISKUSTVO (pdf 182 kB)
Biserka Rešić, Mirsala Solak, Jasminka Rešić, Marin Lozić
POREMEĆAJ PAŽNJE S HIPERAKTIVNOŠĆU (pdf 380 kB)
Fariha Hadžagić - Ćatibušić
MOŽDANI UDAR U DJECE (pdf 332 kB)
Corinne Peek - Asa
REDUCING THE GLOBAL BURDEN OF INJURY IN CHILDREN (pdf 230 kB)
Aida Mujkić, Urelija Rodin
SMRTNE OZLJEDE DJECE U HRVATSKOJ 1995-2005 (pdf 293 kB)
Igor Bumči, Javor Vrdoljak, Božidar Župančić, Miroslav Leko, Mirko Žganjer, Ante Barada
OZLJEDE, 10 GODIŠNJE ISKUSTVO REFERENTNOG CENTRA ZA DJEČJU TRAUMATOLOGIJU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI RH (pdf 393 kB)
Faris Gavrankapetanović, Ismet Gavrankapetanović, Jelena Koprivica
PORATNO OPTEREĆENJE DJEČJE POPULACIJE RATNIM OZLJEDAMA (pdf 253 kB)
Eduard Missioni, Ivan Missioni
ANALIZA SMRTNIH SLUČAJEVA DJECE U PROMETU U HRVATSKOJ(pdf 250 kB)
Julije Meštrović
PRISTUP TEŠKO OZLIJEĐENOM DJETETU (pdf 171 kB)
Edgar Glavaš, marija Hegeduš - Jungvirth, Nevenka Krčmar
NESRETNI SLUČAJEVI U DJECE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KROZ 10-GODIŠNJE RAZDOBLJE (pdf 230 kB)