Spinciceva 1, 21 000 SPLIT, CROATIA, tel: (+385 21) 556 111, fax: (+385 21) 365738
                  HPPŠ
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X   Vol. 44 Suppl 1 2000
PAEDIATRIA CROATICA   
Paediatr Croat  Vol. 44 TRAVANJ 2000. Supl 1 Vol. 44 APRIL 2000. Suppl 1 (1-244)
Suplement sadrži predavanja održana na XVII. seminaru Hrvatske proljetne pedijatrijske škole u Splitu od 10. do 14. 04. 2000. godine.


Deni Karelović, Tomislav Strinić, Marina Ognjenović, Lovre Bojić
Internet i njegova korist u pedijatriji i znanosti
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 163kb

Ž. Reiner Banovac
Pasivno pušenje i dijete
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 137kb

GASTROENTEROLOGIJA
J. Grgurić
Recidivirajući i abdominalni bolovi u djece
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 168kb

A. Votava-Raić, I. Andreis, D. Tješić –Drinković, Đ . Vranešić, A. Andreis
Enteropatije
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 235kb

M. Percl
Opstipacija
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 117kb

D. Tješić –Drinković, A. Votava-Raić
Krvarenje iz probavnog sustava
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 166kb

J. Jakšić
Meteorizam s posebnim osvrtom na kroničnu intestinalnu pseudoopstrukciju
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 175kb

J. Grgurić
Gastroezofagealni refluks
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 142kb

M. Dujšin
Ulkusna bolest
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 137kb

S. Kolaček
Helicobacter pylori (HP) u djece: algoritam dijagnostičkih postupaka i terapijskog pristupa
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 145kb

N. Jelić
Parcijalni deficit enzima egzokrinog pankreasa
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 135kb

R. Despot, I. Musi, N. Vuković
Akutni i kronični pankreatitis
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 148kb

D. Radman
Neonatalni nekrotizirajući enterokolitis
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 170kb

M. Hegeduš-Jungvirth
Enteropatija s gubitkom bjelančevina (eksudativna enteropatija)
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 142kb

M. Hegeduš-Jungvirth
Crijevne limfangiektazije
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 106kb

M. Peršić
Kronična upalna bolest crijeva u djece
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 286kb

A. Votava-Raić, I. Andreis, D. Tješić –Drinković, A. Andreis
Sindrom iritabilnog crijeva
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 132kb

D. Mičetić -Turk
Crijevna polipoza
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 137kb

D. Vukelić
Akutni virusni hepatitis
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 130kb

Z. Jurčić
Kronični virusni hepatitis
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 196kb

S. Kolaček
Autoimuni hepatitis u djece
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 117kb

ORTOPEDIJA
J. Vrdoljak
Razvojni poremećaj zgloba kuka i ultrazvučna dijagnostika
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 163kb

Š. Šakić
Ortopedsko-kirurški pristup cerebralnoj paralizi
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 949kb

T. Đapić
Septički artritis dječje dobi
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 1016kb

D. Antičević
Najčešći ortopedski problemi dječjih stopala
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 1220kb

R. Kolundžić
Angularne i rotacione deformacije u djece
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 256kb

K. Koržinek
Rekonstrukcijski zahvati na donjim ekstremitetima u doba rasta
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 980kb

D. Antičević
Tri najčešća uzroka poremećaja zgloba kuka u juvenilnoj i adolescentnoj dobi
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 1341kb

M. Hašpl
Prednja koljenska bol u djece i adolescenata
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 1019kb

V. Kovač
Problematika kralješnice razvojne dobi
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 573kb

M. Jelić
Ortopedska pomagala dječje dobi
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 545kb

M. Stilinović
Psihološki aspekti liječenja ortopedskih bolesnika u dječjoj i adolescentnoj dobi
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 123kb

PSIHIJATRIJSKI PROBLEMI U DJECE
Z. Bujas - Petković
Autizam i autizmu slična stanja (pervazivni razvojni poremećaji)
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 169kb

B. Rešić
Sindrom Rett
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 361kb

V. Vidović
Utjecaj kronične tjelesne bolesti na psihički razvoj djeteta
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 162kb

V. Rudan
Dijete, roditelj, liječnik
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 156kb

V. Zibar-Komarica
O mogućnostima prevencije neuspjeha u školi
sažetak     cjeloviti tekst-pdf 144kbCjelokupni tekst se nalazi u pdf formatu, koji se čita programom Acrobat Reader