Spinciceva 1, 21 000 SPLIT, CROATIA, tel: (+385 21) 556 111, fax: (+385 21) 365738
 

Prof. dr. sc. Dinko Mirić, dr. med.


English version

ŽIVOTOPIS

DATUM I MJESTO ROĐENJA: 
30. siječnja 1944., Škrip, otok Brač

TRENUTNO ZAPOSLENJE: 
Klinička bolnica Split
Ravnatelj 
Spinčićeva 1, 21 000 Split
Tel. 021 556 517 Fax. 021 365 738 
E-mail: dinko.miric@kbsplit.hr

OBRAZOVANJE: 
Izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (1999)
Docent (1993)
Doktorat znanosti (1990) Tema: "Utjecaj meteoroloških faktora na javljanje infarkta miokarda"
Magisterij znanosti (1981) Tema: "Ergometrijsko ispitivanje funkcionalne sposobnosti bolesnika u korelaciji s lokalizacijom infarkta miokarda"
Specijalistički ispit iz interne medicine (1977)
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1966)
Gimnazija u Zagrebu
Osnovna škola u Supetru

RADNO ISKUSTVO: 
Ravnatelj Kliničke bolnice Split (2000-) 
Voditelj Kliničkog odjela za unutarnje bolesti - Križine (1997-2000)
Voditelj Jedinice za znanstveni rad (1988-1993)
Opća bolnica, Klinička bolnica i KBC Split (1973-)
Liječnik opće prakse na Braču (1968-1972)
Pripravnički staž - Opća bolnica Split (1967)

ISKUSTVO U NASTAVI: 
Pročelnik katedre "Liječnik i bolesnik II" na Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (1998-)
Sudjelovanje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi (1978-)

STRANI JEZIK: 
Aktivno znanje engleskog jezika

PODRUČJE ZANIMANJA U MEDICINI:
Preventiva i liječenje bolesti srca i krvnih žila 
Urednik četiri knjige s navedenog područja: "Odabrana poglavlja iz kardiologije", "Preventivna kardiologija", "Zdravlje i turizam", "Suvremeni život i srce"; autor 166 članaka u stranoj i domaćoj literature i organizator nakoliko poslijediplomskih tečajeva i simpozija

ČLANSTVA U STRUČNIM I ZNANSTVENIM DRUŠTVIMA: 
New York Academy of Science (1998-) 
Hrvatska akademija medicinskih znanosti-suradni član (1997-) 
Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora - ogranak Split (1993-)
Zastupnik Skupštine općine Split (1986-1993)

PRIZNANJA I NAGRADE: 
Diploma Hrvatskog liječničkog zbora (1999)
Zahvalnica za rad u bolnici "dr. fra Mato Nikolić"- Nova Bila (1996)
Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora (1995)


POPIS PUBLIKACIJA:

1. Polić V, Kallai L, Rumboldt Z, Mirić D, Polić S, Perić G. Učestalost ulkusne bolesti u bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom uz posebni osvrt na bolesnike koji se lijeće kroničnim hemodijalizama. Medicina 1980; 17: 152-4.(EM)

2. Rumboldt Z, Mirić D. Usporedba suloktidila prema placebu u liječenju intermitentne klaudikacije. Pharmaca 1981; 19: 5-11. ( EM )

3. Mirić D. Ergometrijsko ispitivanje funkcionalne sposobnosti bolesnika u korekciji s lokalizacijom infarkta miokarda. Magistarski rad. Split, 1981. ( K )

4. Kuzmanić A, Mirić D, Obad M, Polić S, Rakić D, Rumboldt Z. Usporedba djelovanja timolola i propranolola u liječenju arterijske hipertenzije. Medicina 1982; 18: 12-7. ( EM )

5. Šimić S, Kuzmanić A, Polić S, Mirić D, Obad M, Rakić D. Mjesto endralazina u trojnom liječenju arterijske hipertenzije. Anali OB Split 1984; 10: 27-34. ( EM )

6. Mirić D, Kuzmanić A, Gelić A, Čapkun V, Eterović D, Puljiz LJ. Određivanje funkcionalne sposobnosti u odnosu na lokalizaciju infarkta miokarda. Zbornik radova, simpozij " Novine u kardiologiji ". Ohrid 1984: 306-10.

7. Mirić D, Gelić A, Eterović D, Čapkun V, Obad M, Polić S, Puljiz LJ. Procjena koronarne insuficijencije radionuklidnom ventrikulografijom u opterećenju. Zbornik radova IX Kongresa kardiologa Jugoslavije. Skopje, 1985: 475-9.

8. Obad M, Stanićić A, Metlićić S, Polić S, Mirić D, Rakić D. Usporedba talijske scintigrafije miokarda s elektrokardiografskim nalazima. Zbornik radova IX Kongresa kardiologa Jugoslavije. Skopje, 1985: 486-9.

9. Polić S, Rumboldt Z, Rakić D, Bagatin J, Metlićić S, Mirić D. Učinak antikoagulantnog liječenja kod bolesnika s kongestivnom kardiomiopatijom. Zbornik radova IX Kongresa kardiologa Jugoslavije. Skopje, 1985: 176-8.

10. Rumboldt Z, Bagatin J, Mirić D. Još o potencijalnoj smrtonosnoj interakciji verapamil - propranolol. Liječ Vjesn 1985; 107. 47-8. ( IM ) 

11. Mirić D, Gelić A, Čapkun V, Marjanović D, Metlićić S. Komparativno ispitivanje kardijalne funkcije ergometrijom i radionuklidnom kardioventrikulografijom u obradi koronarnih bolenika. Liječ Vjesn 1985; 107. 202-4. ( IM ) 

12. Mirić D, Gelić A, Eterović D, Čapkun V, Metlićić S, Obad M, Marjanović D, Stanićić A, Kragić A, Mataić F. Vrijednost radionuklidne ventrikulograije u obradi koronarnih bolesnika. Med An 1985; 11: 101-9. ( EM )

13. Rumboldt Z, Jurićić M, Bagatin J, Kuzmanić A, Mirić D, Obad M, Polić S, Rakić D. Analiza operativnog istraživanja u Splitu: Kako unaprijediti liječenje arterijske hipertenzije ? Liječ Vjesn 1986; 108. 117-22. ( IM )

14. Mirić D, Rumboldt Z, Puljiz LJ, Ermakora R, Božić I, Mataić F, Obad M, Pulišelić J,Eterović D. Značaj hitnog transporta bolesnika s infarktom miokarda do koronarne jedinice.Zbornik radova sa simpozija " Hitna stanja u Internoj medicini ". Niš, 1986: 9-11.

15. Bagatin J, Rumboldt Z, Rakić D, Polić S, Obad M, Kuzmanić A, Mirić D.Naša iskustva u lječenju hipertenzije s Trasicor-Retardom, Elaborat.Zagreb, Pliva, 1986.

16. Puljiz Lj.Ilić A, Kadijević S, Galetović A, Mirić D. Ukupni kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliceridi, apoprotein A, apoprotin B i njihov međusobni odnos u bolenika s infarktom miokarda i perifernom aterosklerozom. Zbornik radova XVI stručnog sastanka internista Slavonije. Osijek, 1985. 373-9.

17. Mirić D, Rumdoldt Z, Puljiz LJ, Ermakora R, Miljak J, Grbec B, Kuzmanić A, Božić I, Matijas R, Odžak K. Učestalost infarkta miokarda u odnosu na meterološke faktore. Zbornik radova XVII stručnog sastanka internista Slavonije. Osijek, 1986: 231-5.

18. Puljiz LJ, Ermakora R, Baćić A, Mirić D, Štambuk I, Baković A, Pogorelić M. Elektrokardiografske promjene kod penetrantnih povreda srca. Zbornik radova XVII stručnog sastanka internista Slavonije. Osijek, 1986: 236-42.

19. Mirić D, Gelić A, Eterović D, Puljiz Lj, Ermakora R. Procjena ejekcione frakcije lijevog ventrikla iz elektrokardiograma u bolenika nakon infarkta miokarda. Zbornik radova XVII stručnog sastanka internista Slavonije. Osijek, 1986: 252-5.

20. Ermakora R, Puljiz Lj, Mirić D, Wilhelm V, Čagalj S, Galetović A. Mioglobulinemija kod akutnog infarkta miokarda. Zbornik radova XVII stručnog sastanka internista Slavonije. Osijek, 1986: 256-61.

21. Wilhelm V, Čagalj S, Puljiz Lj, Ermakora R, Mirić D, Vuko I, Galetović A, Ban E. Poremetnja lipida kod bolesnika na kroničnoj dijalizi. Zbornik radova XVII stručnog sastanka internista Slavonije. Osijek, 1986: 288-96.

22. Bagatin J, Rumboldt Z, Mirić D, Metlićić S, Polić S, Obad M, Kuzmanić A. Usporedba diltiazema i nifedipina u liječenju stabilne angine pektoris. Pharmaca 1986; 124: 145-9.( EM )

23. Mirić D, Tukić A. Osnove liječenja koronarne bolesti. U: Rumboldt Z, ur. Odabrana poglavlja iz terapije. Treće i dopunjeno izdanje knjige. Split: Jedinica za znanstveni rad KBC " Firule " Split, 1987: 113-9.

24. Mirić D. Terapijska primjena električnog udara. U: Rumboldt Z, ur. Praktikum interne medicine. Split: Jedinica za znanstveni rad KBC " Firule " Split, 1985: 72-5.

25. Metlićić S, Bagatin J, Mirić D, Rumboldt Z, Obad M, Polić S, Rakić D. Usporedba izosorbiddinitrata i molsidomina u liječenju angine pektoris. Med An 1986; 12. 187-91. ( EM )

26. Bagatin J, Rumboldt M, Rumboldt Z, Mirić D, Polić S, Kuzmanić A, Naranča M. Valjanost tlakomjera u bolničkoj i u vanbolničkoj službi. Med An 1986; 12. 197-203. ( EM )

27. Kuzmanić A, Tonkić A, Mirić D. Koncentracija hormona štitnjaće u fibrilaciji atrija. Med An 1986; 12. 143-9. ( EM )

28. Gelić A, Mirić D, Eterović D, Čapkun V. Znaćaj radionuklidne obrade bolesnika nakon preboljelog infarkta miokarda. Radiol Jugoslav 1987; 21( suppl 4 ): 135-8. ( IM )

29. Tukić A, Mirić D, Barbir Ž. Osobitosti sportskog srca i diferencijalno-dijagnostičke teškoće. Med An 1987, 13. 63-73. ( EM )

30. Mirić D, Gelić A, Eterović D, Bagatin J, Puljiz Lj, Ermakora R. Određivanje globalne ejekcijske frakcije lijevog ventrikla radionuklidnom ventrikulografijom u subakutnoj fazi infarkta . miokarda.Zbornik radova XVIII stručnog sastanka internista Slavonije. Osijek, 1987: 413-5.

31. Ermacora R, Puljiz Lj, Kadijević S, Vuković I, Mirić D, Gelić A. Promjena amplitude septalnog Q vala u testu opterećenja kod detekcije koronarne opstruktivne bolesti, komparacija sa S-T segment denivelacijom i angiografskim nalazom. Rad Med Fak Zagreb 1988, 4. 235-8.( IM )

32. Dadić D, Pogorelić M, Puljiz Lj, Ermakora R, Mirić D, Wilhelm V. Intezivno liječenje i monitoring u bolesnika sa hipersomnia sleep apnea ( HSA ) sindromom. Zbornik radova XVIII stručnog sastanka internista Slavonije. Osijek, 1987: 409-12.

33. Wilhwlm V, Puljiz Lj, Žarkov J, Ermakora R, Mirić D, Čagalj S. Kinetičko modeliranje i prehrana bolesnika koji se dijaliziraju. Zbornik radova XVIII stručnog sastanka internista Slavonije. Osijek, 1987: 320-5.

34. Bagatin J, Rumboldt Z, Jurićić M, Polić S, Obad M, Rakić D, Mirić D, Kuzmanić A. Značenje hipokalemije pri liječenju hiperoničara diureticima. Pharmaca 1987; 25: 175-81. ( EM )

35. Mirić D, Rumboldt Z, Tukić A, Bagatin J, Grbec I. Osobitosti dnevnog ritma umiranja od infarkta miokarda. Zbornik radova I. Jugoslavenskog kongresa o kardiovaskularnoj rehabilitaciji. Krapinske Toplice, 1988: 54-6.

36. Tukić A, Suća M, Mirić D. Pobol od ishemične bolesti srca i smrtnost od bolesti srca i krvnih ćila u Općini Split u periodu od 1982. do 1986. godine. Zbornik radova I. Jugoslavenskog kongresa o kardiovaskularnoj rehabilitaciji. Krapinske Toplice, 1988: 45-7.

37. Obad M, Polić S, Rakić D, Metlićić S, Mirić D, Božić I. Promjena funkcije lijeve klijetke u infarktu miokarda liječenih streptokinazom. Kardiologija 1988; 4: 69-74.

38. Mirić D, Gelić A, Eterović D, Puljiz Lj, Ermakora R. Infarkt miokarda: korekcija ejekcijske frakcije lijevog ventrikla i maksimalnih vrijednosti enzima u plazmi. Zbornik radova XIX sastanka internista Slavonije. Osijek, 1988: 218-20.

39. Bagatin J, Hoxha R, Rumboldt Z, Pivac N, Mirić D, Jurišić M. Pletizmografske promjene u hipertoničara liječenih hidroklortiazidom. Med An I988; 14. 135-43. ( EM )

40. Bagatin J, Kotarac S, Rumboldt Z, Polić S, Rakić D, Obad M, Kuzmanić A, Mirić D. Nuspojave lijekova u KBC " Firule " Split - analiza prijava u osmogodišnjem razdoblju ( od 1978. do 1985. godine ). Liječ Vjesn 1988; 110: 279-83. ( IM )

41. Mirić D, Rumboldt Z, Bagatin J, Grgec B. Osobitosti dnevnoga ritma umiranja od infarkta miokarda u hospitaliziranih bolesnika. Medicina 1989; 25: 15-7. ( EM )

42. Mirić D, Rumboldt Z, Tonkić A, Rakić D, Bagatin J, Bekavac I. Osobitosti dnevnog ritma iznenadne smrti u vanbolničkim okolnostima. Medicina 1989; 25: 69-71. ( EM )

43. Mirić D, Rumboldt Z, Božić I, Eterović D, Puljiz Lj, Ermakora R. Osobitosti dnevnog ritma javljanja infarkta miokarda: opasnost jutarnjih sati. Liječ Vjesn 1989; 111: 188-9. ( IM )

44. Mirić D. Utjecaj meteroloških faktora na javljanje infarkta miokarda. Disertacija.
Split, 1990. ( K )

45. Rumboldt Z, Bagatin J, Polić S, Rakić D, Obad M, Kuzmanić A, Mirić D, Pivac N, Zdravković M, Apostolski A, Tavćioski D, Vućinović ć, Jezerćek P, Nikodijević B, Dotlić R. Dvostruko slijepa multicentrićna usporedba antihipertenzivnih učinaka kaptoprila i enalaprila kod umjerene arterijske hipertenzije. Pharmaca 1989; 27: 117-23. ( EM )

46. Mirić D, Rumboldt Z, Puljiz Lj, Ermakora R, Obad M, Božić I. Raspon vremena od početka infarkta miokarda do dolaska u koronarnu jedinicu na splitskom području. Liječ Vjesn 1990; 112: 95-6. ( IM )

47. Mirić D, Miljak J, Grbec B, Šore Ž. Analiza sinoptičkih situacija za dane s većim brojem infarkta miokarda na splitskom području. Pomorska medicina V ( naučna rasprava ). Izdanje mornaričkog glasnika Beograd, 1990: 413-5.

48. Rumboldt Z, Mirić D, Lukin A. Klinicische bedeutung der diagonalen Ohrappchenfalte. Munch med Wschr 1990; 132: 567. ( CC )

49. Bagatin J, Kuzmanić A, Rumboldt Z, Mirić D, Naranča M, Obad M, Pivac N, Polić S, Rakić D. Usporedba antihipertenzivnih učinaka bopindolola i metoprolola u liječenju arterijske hipertenzije. Med Preg, (Novi Sad) 1990;18:145-8. ( EM )

50. Mirić D, Rumboldt Z, Pavić M, Kuzmanić A, Bagatin J. Mjesto dijagonalne brazde ušne resice u kliničkoj procjeni koronarnog rizika. Liječ Vjesn 1990; 112: 206-7. ( IM )

51. Mirić D, Rumboldt Z, Reić P, Eterović D, Grbec B, Šore Ž, Miljak J, Hodžić M. Utjecaj vjetrova na javljanje infarkta miokarda u priobalnom srednjodalmatinskom području. Med An 1990; 16: 13-9. ( EM )

52. Kuzmanić A, Rumboldt Z, Naranča M, Bagatin J, Rakić D, Mirić D, Obad M. Kontrolirana usporedba nikardipina i propranolola u liječenju arterijske hipertenzije. Liječ Vjesn 1991; 113: 37-41. ( IM ).

53. Mirić D, Eterović D, Gelić A, Čapkun V. Radionuklidno određivanje globalne i regionalne kontraktilnosti u evaluaciji funkcije lijeve klijtke. Med An 1990; 16: 163-70. ( EM )

54. Mirić D, Rakić D, Eterović D. Određivanje ejekcijske frakcije lijevog ventrikla u odnosu na lokalizaciju infarkta miokarda. Liječ Vjesn Supplementum 1 Knjiga sažetaka sa IX Kongresa hrvatskih liječnika Zadar, 3. -5. 10. 1991. godine 1991; 113: 24.

55. Mirić D, Rumboldt Z, Goldner V, Pleško N, Eterović D. Utjecaj meteroloških čimbenika na javljanje infarkta miokarda u srednjodalmatinskom priobalnom području. Liječ Vjesn 1992; 114: 21-4. ( IM ) 

56. Mirić D, Ljutić D, Eterović D, Hodžić M, Pavić M. Jugo pospješuje nastanak paroksizmalne fibrilacije atrija na srednjodalmatinskom priobalnom području. Liječ Vjesn 1992; 114: 93-5. ( IM )

57. Mirić D, Eterović D, Rakić D, Čapkun V. Ujecaj lokalizacije infarkta miokarda na ejekijsku frakciju lijeve klijetke. Med An 1992; 18: 221-6. ( EM )

58. Mirić D, Rumboldt Z, Eterović D, Čapkun V, Bagatin J, Polić S. Povezanost agregabilnosti treombocita s veličinom infarkta miokarda. 1. Kongres Hrvatskog kardiološkog društva - Knjiga sažetaka. Opatija 1993:17.

59. Rakić D, Tukić A, Rumboldt Z, Mirić D. Ućetalost aritmija u hipertoničara s hipertrofijom lijeve klijetke. 1. Kongres Hrvatskog kardiološkog društva - Knjiga sažetaka. Opatija 1993:54.

60. Polić S, Lukin A, Rumboldt Z, Bagatin J, Mirić D, Rakić D, Forempoher G. Disekcija aorte u desetogodišnjem razdoblju ( 1983 - 1992 ) Interne klinike KBC Split. 1. Kongres Hrvatskog kardiološkog drućtva - Knjiga sažetaka. Opatija 1993:59

61. Mirić D, Rumboldt Z, Giunio L, Polić S, Pavić M, Puljiz Lj, Caratan S, Čulić V. Neke osobitosti infarkta miokarda u hospitaliziranih bolesnika od 1982. do 1992. godine u Splitu. 1. Kongres Hrvatskog kardiološkog društva - Knjiga sažetaka. Opatija 1993:91.

62. Bagatin J, Sardelić S, Gančević I, Rumboldt Z, Polić S, Mirić D, Pivac N. Usporedba diuretskih učinaka kontinuirane infuzije i endovenskog bolusa fursemida u liječenju dekompenziranih kardiopata ( rezultati pilotske tudije ). 1. Kongres Hrvatskog kardiološkog društva - Knjiga sašetaka. Opatija 1993:136.

63. Polić S, Lukin A, Rumboldt Z, Bagatin J, Martinović D, Mirić D, Pivac N, Rakić D. The incidence of the tromboembolitic events in patients with dilated cardiomyipathy. 1st Alpe-Adria cardiology meeting - Abstract book. Radenci, Slovenija 1993:3.

64. Rumboldt Z, Rumboldt M, Pesenti S, Polić S, Mirić D. Peculiarities of myocardial infarction among yunger persons in Southern Croatia. 1st Alpe-Adria cardiology meeting - Abstract book. Radenci, Slovenija 1993:18.

65. Mirić D, Rumboldt Z, Eterović D, Reić P. Sirocco enhances platelet aggregation in coronary patients. 1st Alpe-Adria cardiology meeting - Abstract book. Radenci, Slovenija 1993:66.

66. Rumboldt Z, Mirić D, Božić I, Giunio L, Polić S, Tonkić A. War stress - induced medical emergencies in south Croatia. Lancet 1993; 341: 965 - 6. ( CC )

67. Bagatin J, Rumboldt Z, Sardelić S, Polić S, Mirić D. Our approach to orthostatic hypotension. Proc Clin Autonom Res 1993; 3: 219 - 20. ( CC )

68. Mirić D, Rumboldt Z, Rumboldt M. The impact of meterological factors on the onset of myocardial infarction in the coastal region of Middle Dalmatia. G Ital Cardiol, 1993; 23: 655 - 60. ( IM )

69. Bagatin J, Sardelić S, Gančević I, Rumboldt Z, Polić S, Mirić D, Pivac N. Usporedba diuretskih učinaka kontinuirane infuzije i endovenskog bolusa fursemida u liječenju dekompenziranih kardiopata ( rezultati pilotske tudije ). Pharmaca 1993; 31: 279 - 86. ( EM )

70. Mirić D, Rumboldt Z, Lukin A, Kuzmanić A, Obad M, Polić S, Rakić D. Scirocco enhances postinfarctional arrhythmogenessis: results from South Croatia. The " New frontiers of arrhythmias" 11th international congress, Marilleva Italy, 1994: 517 - 20.

71. Mirić D, Rumboldt Z, Eterović D, Reić P, Božić I. Meterološka zbivanja i agregacija trombocita u bolenika s infarktom miokarda na srednjodalmatinskom priobalnom području. Liječ Vjesn 1993; 115: 221 - 4. ( IM )

72. Ljutić D, Raos V, Tepavčević D, Kordić M, Mirić D. The effect of short - term starvation on the relationship between insulin and blood pressure in obese subjects. Acta med Croatica 1993; 47: 161 - 3.( IM )

73. Mirić D, Rumboldt Z, Eterović D, Bagatin J, Kuzmanić A. Anteroseptalni infarkt miokarda više od inferiornog slabi funkcijsku sposobnost kardiovaskularnog sustava. Liječ Vjesn 1993; 115: 289 - 92. ( IM )

74. Mirić D, Rumboldt Z, Eterović D, Čapkun V, Bagatin J, Polić S. Povezanost agregabilnosti trombocita s veličinom infarkta miokarda. Liječ Vjesn 1993; 115: 339 - 41. ( IM )

75. Mirić D, Vuković I. Odabrana poglavlja iz kardiologije. Hrvatsko kardiološko društvo - ogranak Split, Split 1994.

76. Rakić D, Rumboldt Z, Tukić A, Mirić D, Sardelić S. The incidence of arrhythmias is increased in hypertensive hearts. 2st Alpe-Adria cardiology meeting. Brijuni - Croatia, 1994.

77. Mirić D, Rumboldt Z, Eterović D, Giunio L, Polić S, Božić I, Vuković I, Kalajzić I. Dynamic of platelet aggregation in acute myocardial infarction. 2st Alpe-Adria cardiology meeting. Brijuni - Croatia, 1994.

78. Vuković I, Šmalcelj A, Buljević, Puljiz Lj, Mirić D. Mitral insufficiency magnitude and arrhythmias in patients with mitral valve prolaps. 2st Alpe-Adria cardiology meeting. Brijuni - Croatia, 1994.

79. Naranča M, Polić S, Rumboldt Z, Bagatin J, Mirić D, Lukin A, Giunio L. Does amilorid decrease the incidence of digoxin intoxication. 2st Alpe-Adria cardiology meeting. Brijuni - Croatia, 1994.

80. Mirić D, Rumboldt Z, Rumboldt M, Giunio L, Polić S, Pesenti S, Caratan S, Čulić V. Neke osobitosti bolenika s akutnim infarktom miokarda liječenih u Splitu od 1982. do 1992. godine. Liječ Vjesn 1994; 116: 79 - 82. ( IM )

81. Mirić D. Uzroci, proširenost i prevencija koronarne boleti. U: Mirić D, Vuković I ur. Odabrana poglavlja iz kardiologije. Hrvatsko kardiološko društvo - ogranak Split, Split 1994:17 - 22.

82. Mirić D. Infarkt miokarda. U: Mirić D, Vuković I ur. Odabrana poglavlja iz kardiologije. Hrvatsko kardiološko društvo - ogranak Split, Split 1994:55 - 60.

83. Mirić D, Eterović D. Pismo uredniku. Liječ Vjesn 1994; 116: 221 -222.

84. Mirić D, Rumboldt Z, Rumboldt M, Giunio L. Pismo uredniku. Liječ Vjesn 1994; 116: 278.

85. Božić I, Rumboldt Z, Mirić D, Giunio L, Ferenca J, Gančević I.Influence of clinical trials on clinical practice in the secondary prevention of myocardial infarction. 3st Alpe-Adria cardiology meeting. Budapest 1995. Abstract, Cardiologia Hungarica 1995/ Suppl 3:5.

86. Fabijanić D, Mirić D, Božić I, Dolić M, Kokić S. The influence of atmospheric events on the frequency of deep venous trombosis. 3st Alpe-Adria cardiology meeting. Budapest 1995. Abstract, Cardiologia Hungarica 1995/ Suppl 3:9.

87. Giunio L, Polić S, Fabijanić D, Lukin A, Božić I, Mirić D, Kuzmanić A, Rakić D, Martinović D, Rumboldt Z. Intravenous propafenone versus digoxine plus quinidine in paroxyzmal atrial fibrilation. 3st Alpe-Adria cardiology meeting. Budapest 1995. Abstract, Cardiologia Hungarica 1995/ Suppl 3:11.

88. Giunio L, Polić S, Fabijanić D, Mirić D, Rakić D, Kuzmanić A, Božić I. Clinical characteristics of infectious endocarditis. 3st Alpe-Adria cardiology meeting. Budapest 1995. Abstract, Cardiologia Hungarica 1995/ Suppl 3:11.

89. Mirić D, Gančević I, Božić I, Eterović D, Giunio L. The site of myocardial infarction: relation to sex and age. 3st Alpe-Adria cardiology meeting. Budapest 1995. Abstract, Cardiologia Hungarica 1995/ Suppl 3:28.

90. Eterović D, Dujić Ž, Popović S, Mirić D. Gated versus first pass radioangiography in the evaluation of left - to - right shunts. Clinical Nuclear Medicine 1995; 20: 534 - 7. ( CC )

91. Ivana Gančević. Odnos veličine infarkta miokarda s osnovnim imunološkim i pojedinim anterogradnim pokazateljima. Magistarski rad. Zagreb, 1995. Mentor: Dinko Mirić.

92. Viktor Čulić. Vanjski događaji kao mogući uzrok javljanja akutnog infarkta miokarda. Split, 1995. Rektorova nagrada. Mentor: Dinko Mirić.

93. Mirić D. Akutni infarkt miokarda. U: Polić S, Lukin A ur. Hitna stanja u kardiologiji i angiologiji. Znanstvena jedinica KB Split, 1995: 187 - 193.

94. Mirić D. Iznenadna smrt. U: Polić S, Lukin A ur. Hitna stanja u kardiologiji i angiologiji. Znanstvena jedinica KB Split, 1995: 29 - 33.

95. Vuković I, Šmalcelj A, Buljević, Petrač D, Mirić D. Čimbenici rizika za nastanak ventrikulske tahikardije u pacijenata s prolapsom mitralne valvule. Liječ Vjesn 1995; 117: 159 - 64.(IM )

96. Polić S, Naranča M, Rumboldt Z, Bagatin J, Lukin A, Mirić D. Prospektivna studija o amiloridu II. Amilorid ne mijenja učinak digoksina u dekompenziranih kardiopata. Pharmaca 1995: 3 - 4. ( EM )

97. Mirić D, Fabijanić D, Giunio L, Božić I, Eterović D, Gančević I. Some peculiarities of meterosensibilits in South Croatia. 4st Alpe-Adria cardiology meeting. Grado Italy, May 1st - 4th ,1996: 38.

98. Tocilj J, Gančević I, Giunio L, Marinović M, Mirić D, Božić I, Fabijanić D. Diffusing capacity as measure of aerobic endurance in top Croatian rowers. First Annual Congress of the European College of Sport Science Nice France, May 28 - 31, 1996.

99. Fabijanić D, Kokić S, Hozo I, Mirić D. Septički osteomijelitis kralježnice u dijabetičara ( prikaz bolesnice ). Med Jad 1995; 1 -2: 77 - 84. ( EM )

100. Rakić D, Polić S, Božić I, Rumboldt Z, Mirić D, Bagatin J. Doprinos ehokardiologije kardiološkoj dijagnostici: Priroćene mane srca ( I dio ) HMA 1996; 20: 45 - 52.

101. Mirić D, Rumboldt Z, Gančević I, Eterović D, Čapkun V, Božić I, Vuković I, Kalajzić I. Dinamika agregacije trombocita u akutnom infarktu miokarda. Liječ Vjesn 1996; 118:198 - 201. ( IM )

102. Mirić D, Giunio L, Fabjanić D, Eterović D, Hozo I, Božić I, Čulić V, Gančević I. Precipitirajući čimbenici u odnosu na lokalizaciju infarkta miokarda. II kongres Hrvatskog kardiološkog društva, Knjiga sažetaka, Zagreb 1996: 11.

103. Viktor Čulić: Korelacija, simptomatologije i lokalizacije infarkta miokarda. Diplomski rad, Mentor: Dinko Mirić, Split, 1996. 

104. Gančević I, Tocilj J, Giunio L, Marinović M, Mirić D, Božić I, Fabjanić D. Dynamics of the flow - volume curve in top croatian rowers. Medicina Sportiva ( abstract ) 1996; 5 ( 3 ): 85.

105. Mirić D. Podneblja i kardiovaskularne bolesti . Medix, 1997; 11: 28 - 30.

106. Mirić D, Eterović D, Giunio L, Dujić Ž, Fabjanić D, Hozo I, Kuzmanić A, Božić I, Čulić V. Triggers of acute myocardial infarction regarding its site. Int J Cardiol 1996; 60: 67 - 71. ( CC )

107. Mirić D, Giunio L, Fabjanić D, Eterović D, Kuzmanić A, Božić I, Čulić V, Gančević I, Hozo I, Rakić D. Precipitirajući čimbenici u odnosu na lokalizaciju infarkta miokarda, HMA 1996; 20: 73 - 76.

108. Rakić D, Polić S, Božić I, Giunio L, Rumboldt Z, Mirić D. Doprinos ehokardiologije kardiološkoj dijagnostici: Stečene bolesti srca, HMA 1996; 20: 101 - 110.

109. Božić I, Mirić D, Rumboldt Z, Giunio L, Fabjanić D, Kuzmanić A. Effect of beta - adrenergic blockade on myocardisl excibiliy in heart failure after myocardial infarction. 5st Alpe-Adria cardiology meeting in Austria, Graz 8 - 10. 1997., Abstract + Poster: 172 - 3.

110. Mirić D, Rumboldt Z, Giunio L, Fabjanić D, Božić I, Kuzmanić A. Dermatologic indicators of coronary risc. 5st Alpe-Adria cardiology meeting in Austria, Graz 8 - 10. 1997., Abstract + Poster: 91.

111. Rumboldt Z, Rumboldt M, Pesenti S, Polić S, Mirić D. Peculiarities of myocardial infarction at young age in Southern Croatia. Cardiologia 1995; 40 ( 6 ): 407 - 411.

112. Hozo I, Anđelinović Š, Ljutić D, Bojić L, Mirić D, Giunio L. The new cases of liver angiosarcoma among plastic industry workers. Toxicol Industr Health, 1997;13(5):639-647. ( CC )

113. Mirić D. Preventivna kardiologija, Hrvatsko kardiološko društvo - ogranak Split, Split 1997.

114. Mirić D. Uvod o aterosklerozi.. U: Mirić D ur. Preventivna kardiologija. Hrvatsko kardiološko društvo - ogranak Split, Split 1997;19 - 24.

115. Mirić D. Epidemiološke napomene. U: Mirić D ur. Preventivna kardiologija. Hrvatsko kardiološko društvo - ogranak Split, Split 1997; 23 - 25.

116. Čulić V, Mirić D. Patofiziologija, vrijeme i okolnosti nastanka akutnog infarkta miokarda. U: Mirić D ur. Preventivna kardiologija. Hrvatsko kardiološko društvo - ogranak Split, Split 1997;167 - 181.

117. Mirić D. Podneblje i kardiovaskularne bolesti. U: Mirić D ur. Preventivna kardiologija. Hrvatsko kardiološko društvo - ogranak Split, Split 1997;183 - 190.

118. Gančević I, Mirić D. Dinamika holesterola u akutnom infarktu miokarda. U: Mirić D ur. Preventivna kardiologija. Hrvatsko kardiološko društvo - ogranak Split, Split 1997;231 - 234.

119. Božić I, Mirić D. Remodeliranje i kardioreparacija nakon infarkta miokarda. U: Mirić D ur. Preventivna kardiologija. Hrvatsko kardiološko društvo - ogranak Split, Split 1997;269 - 292.

120. Mirić D, Vlahović D. Adaptacijski sindrom u srednjedalmatinskom tipu klime. U: Mirić D ur. Preventivna kardiologija. Hrvatsko kardiološko društvo - ogranak Split, Split 1997;527 - 535.

121. Mirić D, Rumboldt Z, Giunio L, Fabjanić D, Glavaš D, Božić I, Vuković I. Epidemiološka analiza bolesnika liječenih zbog infarkta miokarda u Splitu od 1981. do 1996. Prvi hrvatski kongres o aterosklerozi, Knjiga sažetaka, Brijuni, 1997: 31.

122. Glavaš D, Mirić D, Čagalj S. Pušenje u splitskih zdravstvenih djelatnika. Prvi hrvatski kongres o aterosklerozi, Knjiga sažetaka, Brijuni, 1997: 77. ( IM )

123. Hozo I, Anđelinović Š, Ljutić D, Mirić D, Bojić L, Gašparić I. Vinylchloridemonomer exposure by the plastic industry workers - basic. Med Arh 1995; 49 ( 1-2 ): 5 - 8. ( IM ) 

124. Hozo I, Mirić D, Ljutić D, Giunio L, Anđelinović Š, Bojić L. Međuovisnost količine, vrste i dužine pijenja alkohola u nastanku alkoholne ciroze jetre. Med Arh 1995; 49 ( 1-2 ): 5 - 8. ( IM )

125. Fabjanić D, Mirić D, Giunio L, Božić I, Dolić M, Gančević I. Utjecaj atmosferskih zbivanja na učestalost venske tromboze donjih ekstremiteta u bolesnika na srednjodalmatinskom području. Med Jad 1996; 26 ( 1-4 ): 85 - 92.(EM)

126. Mirić D, Fabjanić D, Giunio L, Eterović D, Božić I, Kuzmanić A, Milas M. Neke osobitosti meterosenzibilnosti na dalmatinkom području. Acta Fac Med Flum 1996; 21: 7 - 14.

127. Mirić D, Rumboldt Z, Fabjanić D, Giunio L, Eterović D, Gančević I, Božić I, Kuzmanić A, Čulić V. Lokalizacija infarkta miokarda u odnosu na dob i spol. Acta Fac Med Flum 1996;21:75-83.( EM )

128. Božić I. Srčane aritmije kod disfunkcije lijeve klijetke nakon infarkta miokarda. Magistarski rad. Spli, 1998. Mentor: Dinko Mirić.

129. Hozo I, Rumboldt Z, Anđelinović Š, Ljutić D, Bojić L, Mirić D. The spectrum of diffuse and focal liver lesions in workers exposed to vinylchloridmonomer. Ann Saudi Med 1997;17(5):571-2. (CC )

130. Mirić D. Vaskularni incidenti u abdomenu. U: Miše S, Hozo I, ur. Hitna stanja u gastroenterologiji. Hrvatsko gastroenterološko društvo - ogranak Split, 1998:137-42.

131. Mirić D, Vlahović D. Zdravlje i turizam. Hrvatsko kardiološko društvo - ogranak Split, 1998.

132. Mirić D. Klimatske posebnosti srednjodalmatinskog područja. U: Mirić D, Vlahović D. ur. Zdravlje i turizam. Hrvatsko kardiološko društvo - ogranak Split, 1998;59:59-62.

133. Mirić D. Kardiovaskularne bolesti i turizam. U: Mirić D, Vlahović D, ur. Zdravlje i turizam. Hrvatsko kardiološko društvo - ogranak Split, 1998:319-32.

134. Mirić D, Trgo G, Bulović D, Kristić J, Roguljić A. Epidemiološke analize bolesnika liječenih zbog ulceroznog kolitisa i Crohnove bolesti u Splitu od 1988. do 1997. godine. Liječ Vjesn (suppl. 1) 1998;120:42.

135. Šitum M, Vujnović Z, Erceg M, Đogaš Z, Mirić D. Porast incidencije kolarektalnog karcinoma u Splitsko-dalmatinskoj županiji u razdoblju od 1987.-1997. Liječ Vjesn (suppl. 1) 1998;120:44.

136. Božić J, Giunio L, Mirić D, Rakić D, Kuzmanić A, Fabijanić D, Rumboldt Z. Dijastolička disfunkcija u odnosu na istisnu frakciju, kinetiku i debljinu stijenke lijeve klijetke nakon infarkta miokarda. Liječ Vjesn (suppl. 1) 1998;120:55.

137. Božić I, Mirić D, Rumboldt Z, Giunio L, Polić S, Kuzmanić A, Fabijanić D. Utjecaj beta blokatora na ekscitabilnost miokarda u dekompenziranih bolesnika nakon infarkta miokarda. Liječ Vjesn (suppl. 1) 1998;120:56.

138. Fabijanić D, Giunio L, Mirić D, Božić I, Kuzmanić A, Kardum D. Kliničke osobitosti bolesnika s akutnim zatajivanjem lijeve klijetke u odnosu na spol. Liječ Vjesn (suppl. 1) 1998;120:60.

139. Glavaš D, Mirić D, Miše I, Radočaj S. Učestalost srčane dekompenzacije od 1993.-1997. godine. Liječ Vjesn (suppl. 1) 1998;120:60.

140. Mirić D, Božić I, Giunio L, Fabijanić D, Vuković I, Lozo P, Ermacora R, Vujičić M, Rošić B, Trgo G, Čulić V. Epidemiološke osobitosti infarkta miokarda u Splitu tijekom Domovinskog rata. Liječ Vjesn (suppl. 1) 1998;120:64.

141. Vitković D, Rošić B, Samoluk R, Mirić D, Vuković I. Intervencije i terapije kod intoksikacije drogama na području Splita u 1997. godini. Liječ Vjesn (suppl. 1) 1998;120:82.

142. Mirić D, Čulić V, Eterović D, Giunio L, Božić I, Glavaš D, Vuković I, Kuzmanić A. Razlika u učestalosti vanjskih okidača akutnog infarkta miokarda u odnosu na spol. Kongres hrvatskog kardiološkog društva, Knjiga sažetaka, Zagreb 1998:13.

143. Giunio L, Kuzmanić A, Božić I, Rumboldt Z, Mirić D, Polić S, Rakić D, Perković R, Marković B, Novak M. Mjesto teofilina u liječenju AV bloka u starijih osoba. Kongres hrvatskog kardiološkog društva, Knjiga sažetaka, Zagreb 1998:2.

144. Fabijanić D, Giunio L, Mirić D, Božić I, Martinović D. Cirkardijalni ritam akutnog popuštanja lijeve klijetke u odnosu na spol bolesnika. . Kongres hrvatskog kardiološkog društva, Knjiga sažetaka, Zagreb 1998:P-11.

145. Glavaš D, Mirić D, Panković-Sekulić B. Hematološke promjene u pušača. Kongres hrvatskog kardiološkog društva, Knjiga sažetaka, Zagreb 1998:P-2.

146. Božić I, Giunio L, Mirić D, Rakić D, Kuzmanić A, Polić S, Fabijanić D. Promjene parametara transmitralnog utoka u bolesnika nakon infarkta miokarda u odnosu na istisnu frakciju i debljinu stijenke lijeve klijetke. Kongres hrvatskog kardiološkog društva, Knjiga sažetaka, Zagreb 1998:P-1.

147. Mirić D, Fabijanić D,Giunio L, Eterović D, Čulić V, Božić I, Hozo I. Dermatological indicators of coronary risk: a case-control study. Int J Cardiol 1998;67:251-55 ( CC ) 

148. Čulić V,Mirić D,Božić I,Giunio L,Glavaš D,Vuković I,Fabijanić D. Odnos lokalizacije infarkta miokarda i 
činbenika rizika. Knjiga sažetaka.Opatija 1999:41

149. Glavaš D,Rumboldt Z,Mirić D. Transdermalni nikotinski sustav u odvikavanju od pušenja. Knjiga sažetaka.
Opatija 1999:72

150. Vuković I, Mirić D,Čulić V,Glavaš D,Obad B. Aterosklerotska bolest aorte i perifernih arterija: mogući prediktori
Koronarne bolesti. Knjiga sažetaka.Opatija 1999:86

151. Čulić V, Eterović D, Mirić D, Rumboldt Z, Hozo I. Gender differences in triggering of acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2000; 85: 753-6. ( CC )

152. Vuković I, Obad A, Mirić D, Lozo P, Vujičić M. Significance of QT dispersion and late potentials on ventricual tachycardia in mitral valve prolaps. Abstract book, Portorož 2000:79

153. Hozo I, Mirić D, Bojić L, Giunio L, Lušić I, Čulić V, Šimunić M. Liver angiosarcoma and hemangiopericytoma after occupational exposure to vinyl chloride monomer. Environmental Health 2000; 108 .. 793-95. ( CC )

154. Čulić V, Mirić D, Eterović D.Correlation between symptomatology and site of acute myocardial infarction.
Intern J Cardiol 2001; 77: 163-8.(CC)

155. Mirić D, Giunil L, Božić I, Fabijanić D, Martinović D, Čulić V. Trends in myocardial infarction in Middle 
Dalmatia during the War in Croatia.Military Medicine, 2001; 166: 1-3.(CC )

156. Fabijanić D, Giunio L, Ivaniš N, Fabijanić A, Mirić D, Kardum D.Ultrasonographic appearance of colon 
taeniasis.J Ultrasound Med, 2001; 20: 275-7. (CC)

157. Mirić D, Vlahović D.Suvremeni život i srce.Hrvatsko kardiološko društvo-ogranak Split, 2001.
158. Mirić D. Život, vrijeme i srce.U: Mirić D, Vlahović D, ur. Suvremeni život i srce.Hrvatsko kardiološko društvo-ogranak Split, 2001: 205-219.

159. Mirić D. Hiperkolesterolemija i način življenja.U: Mirić D, Vlahović D, ur. Suvremeni život i srce.Hrvatsko 
kardiološko društvo-ogranak Split, 2001: 265-271. ( CC )

160. Čulić V, Mirić D.Utjecaj meteoroloških čibenika na pojavu kardiovaskularnih bolesti na srednjedalmatinskom području.U: Klimatske promjene i njihov utjecaj na zdravlje.Hrvatski lječnički zbor.Hrvatsko društvo za zdrastvenu ekologiju Zagreb, 2001.

161. Božić I, Mirić D, Giunio L, Kuzmanić A, Fabijanić D.Systolic versus diastolic left ventricular dysfuction 
Predicting ventricular excitability after AMI.9th Alpe-Adria cardiology meeting Cavtat-Dubrovnik, Acta 
clin Croat, 2001: 40 Suppl. 112.

162. Miric D, Čulić V, Giunio L, Glavaš D, Fabijanić D.Infarct location and cause of death in men and women 
with myocardial infarction.9th Alpe-Adria cardiology meeting Cavtat-Dubrovnik, Acta clin Croat, 2001: 40
Suppl. 114.

163. Vuković I, Čabrajić H, Glavaš D, Mirić D, Vujičić M.Ventricular tachycardia and mitral valve prolapse..9th Alpe-Adria cardiology meeting Cavtat-Dubrovnik, Acta clin Croat, 2001: 40 Suppl. 121-122

164. Glavaš D, Mirić D, Vuković I, Vujičić M, Lozo P, Ermakora R.Trends in hospitalization for heart failure in Split region 1991.-2000.9th Alpe-Adria cardiology meeting Cavtat-Dubrovnik, Acta clin Croat, 2001: 40 Suppl. 134-135

165. Glavaš D, Mirić D, Vuković I, Vujičić M, Lozo P, Ermacora R.Infarkti miokarda od 1996.-2000.g. s osvrtom 
na dobne skupine.Kongres o aterosklerozi.Knjiga sažetaka.Šibenik 2001: 43.

166. Šitum M, Đogaš Z, Vujnović Z, Erceg M, Terzić J, Marušić J, Mirić D.Increased incidence of colorectal
Cancer in the Split-Dalmatia couny:Epidemiological study.Croat Med J.2001; 42:181-187.( CC )