Spinciceva 1, 21 000 SPLIT, CROATIA, tel: (+385 21) 556 111, fax: (+385 21) 365738


XVIII. PERINATALNI DANI
PRELIMINARNI PROGRAM

I.  TEMA: TRUDNOĆA, POROD I NOVOROĐENČE U OVISNICA

    Voditelj teme i uvodno predavanje:  Ivo Banović i sur.  ( Split )
     Koreferati:
1. Frković A. i sur. (Rijeka): Majčino pušenje i ishod trudnoće.
2. Latin V. i sur.  (Zagreb): Utjecaj kokaina na fetus
3. Čuržik D. i sur. (Osijek): Trudnoća, porod i novorođenče u ovisnica o
       prekomjernoj prehrani
4. Barle M. i sur.  (Split): Novorođenče u ovisnica

II. TEMA: FETALNA I NEONATALNA HIPOTROFIJA.
     Voditelj teme i uvodno predavanje: Snježana Škrablin (Zagreb)
      Koreferati:
1. Grbeša D. (Zagreb): Pokusni modeli u istraživanju patogeneze intrauterinog zastoja rasta.
2. Frković A.  (Rijeka): Dijagnostika poremetnji rasta djeteta.
3. Čuržik D. (Osijek): Mogućnosti liječenja intrauterinog zastoja rasta.
4. Tadin I. i sur (Split): Dovršenje trudnoće uz fetalnu hipotrofiju.
5. Gverić - Ahmetašević S. (Zagreb): Hipotrofično novorođenče.

III. TEMA: SUVREMENA ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA U PERINATOLOGIJI
      Voditelj teme  i uvodno predavanje: Asim Kurjak (Zagreb)
      Koreferati :
1. Kupešić S. (Zagreb): Trodimenzionalni ultrazvuk i dopler u nadzoru ljudskog zametka u prva 4 tjedna.
2. Kos M. (Zagreb): Tri forme ultrazvuka u otkrivanju fetalnih nakaznosti.
3. Matijević R. (Zagreb): Doplerska praćenja uteroplacentarne placentacije u normalnoj i patološkoj trudnoći.
4. Stanojević M. (Zagreb): Trodimenzionalni ultrazvuk u neonatologiji

IV TEMA: PERINATALNI MORTALITET U REPUBLICI HRVATSKOJ U 1999. GODINI.
      Voditelj:  Ante Dražančić

V TEMA: SLOBODNA PRIOPĆENJA

NARUČENA PREDAVANJA