Spinciceva 1, 21 000 SPLIT, CROATIA, tel: (+385 21) 556 111, fax: (+385 21) 365 738
  

ZNANSTVENA JEDINICA 
Znanstvenoistrazivacku djelatnost u KB Split organizira Jedinica za znanstveni rad koja je utemeljena 1982.godine. Rješenjem Ministarstva znanosti i tehnologije od 20.kolovoza 1996.godine potvr|eno je da,i prema novom Zakonu o znanstvenoistrazivackoj djelatnosti, Klinicka bolnica Split ispunjava prostorne,osobne i tehnicko-tehnološke standarde za izvedbu znanstvenoistrazivacke djelatnosti. Temeljem toga Klinicka bolnica Split upisana je u Upisnik znanstveno istrazivackih pravnih osoba Ministarstva znanosti i tehnologije.

Jedinica za znanstveni rad KB Split osigurava materijalna sredstva i uvjete za znanstvenoistrazivacki rad u medicini,omogućuje znanstveno usavršavanje upućivanjem na poslijedilomski studij za stjecanje akademskog stupnja magistra i doktora znanosti,te na znanstvene i strucne skupove u zemlji i inozemstvu. Sudjeluje u organizaciji strucnih i znanstvenih skupova,pomaze pri objavljivanju znanstvenih i strucnih clanaka u doma}im i inozemnim casopisima,osigurava nabavu knjiga,casopisa i CD-ROM baza podataka za Knjiznicu,ostvaruje suradnju s drugim znanstvenim ustanovama.

U razdoblju od 1991.do 1996. godine, Jedinica za znanstveni rad bila je nositelj 15 znanstvenoistrazivackih projekata s novcanom potporom Ministarstva znanosti. Jedinica za znanstveni rad objedinjuje znanstvenu djelatnost 52 doktora znanosti i 103 magistra znanosti. Pored istrazivaca naše ustanove u znanstvenoistrazivacke projekte ukljuceni su i istrazivaci iz drugih zdravstvenih ustanova u Splitu i cijeloj regiji.

Od otvaranja Medicinskog studija u Splitu (škol.god.1979/80.) u našoj se ustanovi kontinuirano provodi nastava za studente dodiplomskog studija. Isto tako nastavnici KB Split sudjeluju u nastavi poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu..

Odlukom Ministarstva zdravstva od 1993.god. naša je ustanova dobila status klinicke bolnice sa slijedećim klinikama i zavodima: Klinika za unutarnje bolesti, Klinika za kirurške bolesti, Klinika za psihijatriju, Klinika za zenske bolesti i porode, te Zavod za radiologiju.

Istrazivaci naše ustanove objavljuju rezultate provedenih istrazivanja u domaćim i inozemnim casopisima. Tako je u razdoblju od 1990.do 1996.godine objavljeno 50 radova u inozemnim znanstvenim medicinskim casopisima koje citira Current Contents,te 41 rad u doma}im casopisima koje citira Index Medicus (najvaznije međunarodne sekundarne publikacije iz podrucja medicine).

Jedinica izdaje casopis "Hrvatski Medicinski Anali" (u tijeku je tisak 21.godišta casopisa). Casopis je u razdoblju od 1988.do 1990.godine referiran u "Excerpta Medica", međunarodnoj sekundarnoj publikaciji za podrucje medicine (Elsevier, Nizozemska).


U sastavu Jedinice za znanstveni rad djeluje i medicinska knjiznica, koja pokriva potrebe svih znanstvenika i istrazivaca iz podrucja medicine u gradu i regiji, kao i potrebe studenata i nastavnika Medicinskog studija.